Dr.sc. Romana Gjergja-Juraški, dr.med.

Rođena je 12. rujna 1968. godine.
1994. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1994. do 1997. godine radi kao stažista i liječnik sekundarac u KB “Sestre milosrdnice”. Do 1999. godine radi kao volonter na Odsjeku kliničke genetike i na projektu EUROCAT Klinike za dječje bolesti Zagreb, a nakon toga započinje sa specijalizacijom pedijatrijske medicine.
2002. godine stekla je akademski stupanj magistra znanosti s radnjom pod nazivom “Evaluacija prenatalne ultrazvučne dijagnostike anomalija trbušne stijenke u 19 europskih regija”.
2003. godine položila je specijalistički ispit iz pedijatrije i počinje raditi kao odjelni liječnik Neuropedijatrijskog odsjeka, Klinike za pedijatriju, KB “Sestre milosrdnice” u Zagrebu. .
2007. polaže supspecijalistički ispit iz pedijatrijske neurologije.
2009. godine stekla je akademski stupanj doktora medicinskih znanosti stekla iz područja biomedicine i zdravstva obranom disertacije pod naslovom „Klinički značaj interiktalne jednofotonske emisijske kompjuterizirane tomografije mozga u procjeni funkcionalnog oštećenja mozga u djece s parcijalnom epilepsijom”.
2010. godine stječe znanstveno zvanje znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od listopada 2011. radi kao neuropedijatar Odjela za poremećaje spavanja u djece Dječje bolnice Srebrnjak, odnosno kao voditelj Neuropedijatrijske ambulante uz EEG laboratorij iste bolnice.
Od veljače 2012. radi kao voditelj Odjela neuropedijatrije Dječje bolnice Srebrnjak. Objavila je više znanstvenih radova.
Uža područja interesa su neurorazvojna neurologija, epileptologija, neurogenetika, sindromologija, malformacije središnjeg živčanog sustava, mentalna retardacija, poremećaji spavanja u djece. Koristi slijedeće dijagnostičke metode: UZV mozga, elektroencefalografija, cjelonoćna polisomnografska studija, obojeni dopler krvnih žila mozga.

Kontaktirajte nas

POLIKLINIKA
PROF. DR. SC. MILENA STOJČEVIĆ POLOVINA

Kosirnikova 14, Zagreb, Hrvatska

+ 385 1 376 9001
Kontaktirajte nas