EEG

 • Elektroencefalografija (EEG) u dječjoj dobi je sigurna i bezbolna pretraga.

   U našoj poliklinici EEG u djece snimamo u mirnoj sobi, obično uz roditelja, u položaju koji odgovara stanju i dobi djeteta (najčešće u ležećem), uz EEG kape prilagođene dječjoj dobi.

  EEG kapa na sebi sadrži male elektrode koje se pomoću malo gela prislone na glavicu djeteta. Aktivnost mozga registriramo u obliku nizova valova, te ovisno o obliku, frekvenciji i širini valova možemo zaključiti radi li se o urednoj aktivnosti ili je ona promijenjena.

  Način snimanja i trajanje samog EEG snimka određuje liječnik pedijatar-neurolog ili fizijatar, ovisno o potrebama djeteta. EEG tehničar može od djeteta tražiti da zatvori ili otvori oči, da kroz kratko vrijeme bude pod fotostimulacijom (treperavo svjetlo) ili da nakratko hiperventilira (pojačano diše), ovisno o dobi i suradnji djeteta.

  Za dobar uspjeh EEG snimanja važna je i priprema djeteta. Kod manje djece je posebno važno da budu sita, premotana i u mogućnosti zaspati na snimanju. Potrebno je doći s čistom kosom, bez gela.

  Različite vrste EEG snimanja u djece najčešće koristimo u :

  1. u procjeni razvojne dobi djeteta (EEG u spavanju i EEG poligrafska snimanja)

  2. u dijagnostici epilepsije ili drugih paroksizmalnih događanja

  3. u praćenju uspješnosti liječenja epilepsije

   4. u dodatnoj dijagnostici glavobolja, vrtoglavica, sinkopa,

  5. u procjeni smetnji ponašanja, poteškoća učenja, pervazivnih smetnji, poremećaja pažnje i aktivnosti

  5. u dijagnostici poremećaja spavanja, apneje u spavanju i noćnih paroksizmalnih događaja (dugotrajna EEG polisomnografija  i dugotrajno EEG monitoriranje).

   

  U poliklinici koristimo različita EEG snimanja:

  Standardni 16-kanalni video EEG s poligrafijom. Riječ je o standardnom snimanju, s EEG kapom tijekom kojeg dijete većinom leži opušteno i slijedi upute tehničara. Poželjno je da dijete bude barem pospano ili da nakratko površno zaspe (tzv. površno non-REM spavanje) kada je EEG najosjetljiviji za moguće promjene.

  Video EEG poligrafsko snimanje. Prolongirano snimanje, većinom u dojenčadi, kada osim moždane aktivnosti snimamo i druge parametre kao što je rad srca, disanje, zasićenost kisikom itd. Ova vrsta snimanja posebno je korisna u procjeni razvojne dobi djeteta i u dijagnostici mogućih patoloških zbivanja u dojenačko doba (apneje u spavanju, smetnje spavanja, cerebralni napadaji).

  Višesatna video EEG polisomnografija/ Višesatni video EEG monitoring s poligrafijom. Riječ je o višesatnom snimanju (kroz 6-8 sati) tijekom kojeg se snima preko 20 fizioloških parametara istodobno: 6-16 kanalni EEG, okulogram, elektromiogram, rad srca, procjena disanja, zasićenost kisikom itd. Riječ je o studiji spavanja, te je za izradu konačnog nalaza potrebno oko 48 sati.

  MSLT test. Test se rabi za dodatnu procjenu postojanja poremećaja spavanja, pogotovo prekomjerne dnevne pospanosti i narkolepsije. Snima se dan nakon provedene studije spavanja.

  EEG snimanja u kućnim uvjetima.  Riječ je o standardnom ili produljenom snimanju u kućnim uvjetima kada to stanje i dijagnoza djeteta zahtijevaju, u dogovoru s liječnikom i nakon uvida u dijagnozu i potreban način snimanja. Pri snimanju je prisutan i EEG tehničar.

   

Kontaktirajte nas

POLIKLINIKA
PROF. DR. SC. MILENA STOJČEVIĆ POLOVINA

Kosirnikova 14, Zagreb, Hrvatska

+ 385 1 376 9001
Kontaktirajte nas