IMATE LI PITANJE: poliklinika@zg.t-com.hr

FAKTORI RIZIKA I NEURORIZIČNA DJECAFaktori rizika su rizična zbivanja koja češće dovode do oštećenja središnjeg živčanog sustava djeteta. Mogu biti prenatalni (prije rođenja), perinatalni (za vrijeme poroda) i postnatalni (neposredno nakon poroda). Tako su neki od faktora rizika:

- prijevremeni porod
- višeplodna trudnoća (blizanačka, trojke, četvorke)
- veliko dijete prilikom poroda
- carski rez zbog komplikacija tijekom poroda
- porod zatkom
- bolesti majke u trudnoći
- komplikacije u trudnoći
- intrauterini zastoj rasta djeteta
- infekcije
- visoke vrijednosti bilirubina 
- i niz drugih.

Djecu koja u svojoj anamnezi imaju jedan ili više faktora rizika nazivamo neurorizičnom djecom

Ono što je važno znati jeste da dijete koje u svojoj anamnezi ima jedan ili više faktora rizika, nije moralo i pretrpjeti oštećenja središnjeg živčanog sustava. Radi se o skupini djece kod kojih su takva oštećenja češća, ali gledano s aspekta pojedinog djeteta, to ne znači da je u njega do oštećenja i došlo.

Isto tako vrijedi i obrnuto. Iako rjeđe, do oštećenja središnjeg živčanog sustava može doći u djece koja nemaju niti jedan faktor rizika.