ULTRAZVUK MOZGA     

EEG
ULTRAZVUK MOZGA


Ultrazvučni pregled mozga je slikovni pregled moždanih struktura. Omogućava prikaz normalnih struktura mozga, anomalija razvoja mozga, upalnih procesa mozga, tumora mozga, raznih vrsta krvarenja u mozgu i hipoksično-ishemične promjene mozga. Vrši se pomoću ultrazvučnih valova koji se prolaskom kroz veliku fontanelu odbijaju od različitih moždanih struktura. Velika fontanela predstavlja „akustični prozor“, prostor kroz koji ultrazvučni valovi mogu prodrijeti do moždanih struktura. Za pretragu dječjeg mozga primjenjuju se frekvencije od 5Mhz do 7,5 MHz. Viša frekvencija omogućava bolje razlučivanje detalja.

Ultrazvučni pregled mozga novorođenčeta i dojenčeta za razliku od drugih slikovnih pretraga mozga (CT, MR) može se izvoditi učestalo, u bilo koje vrijeme, bez potrebe za anestezijom ili sedacijom. Pretraga je sigurna i pouzdana, brzo izvodljiva, i do sada nije dokazan štetni učinak. U novorođenčeta može se vršiti i dok dijete boravi u inkubatoru ili postelji bez da se remete nužni uvijeti intenzivnog liječenja.

Pregled se obično izvodi preko velike fontanele. Dijete leži na leđima, glavica se fiksira jastucima ili leži u ruci ispitivača. Kontaktno sredstvo (akvagel) poboljšava prolaz ultrazvučnih valova. Nanosi se na kožu iznad velike fontanele. Sonda se postavi u sredinu velike fontanele, a nagibom i pomicanjem sonde pod određenim kutevima i smjerovima, dobivaju se odgovarajući presjeci. Budući da različita patološka stanja i neke fiziološke promjene mogu pri početnom pregledu dati sličan nalaz, za pravilnu i potpunu interpretaciju pretrage, osim dobre tehnike, posebno su važne učestalost i vremenski slijed pregleda, te iskustvo i znanje dijagnostičara.

Indikacije za ultrazvučni pregled mozga u novorođenčeta i dojenčeta:

- Nedonošenost (posebno gestacijska dob niža od 35 tjedana)

- Neurološki poremećaj novorođenčeta i dojenčeta, konvulzije

- Neurorizični čimbenici u perinatalnom razdoblju (asfiksija, intrauterini zastoj rasta, respiracijski distresni sindrom, apneja, perinatalna infekcija, novorođenče majke dijabetičarke i majke s gestacijskim dijabetesom, hemoragijska dijateza, traumatski porođaj i dr. )

- Opseg glave neprimjeren dobi (makrocefalija ili mikrocefalija)

- Nepravilnosti lica i druge nepravilnosti

- Novorođenče s rascjepom neuralne cijevi (meningomijelokela)

- Infekcije središnjeg živčanog sustava

- Ozljede glave

- Simptomi i znakovi povišenog intrakranijalnog tlaka u dojenačkoj dobi

- Stanja nakon neurokirurških intrakranijalnih operacija u dojenačkoj dobi.

EEG

EEG (elektroencefalografija) je neinvazivna dijagnostička metoda putem koje dobivamo informaciju o električnoj aktivnosti središnjeg živčanog sustava. Električna aktivnost mjeri se pomoću više elektroda postavljenih na kožu glave. Oscilacije napona koje se mjere nastaju kao posljedica funkcioniranja moždanih stanica – neurona, pa se može reći da pomoću EEG-a dobivamo uvid u moždanu funkciju (nasuprot ultrazvuku mozga kojim dobivamo uvid u izgled mozga).

Elektroencefalografija (EEG) u dječjoj dobi je sigurna i bezbolna pretraga.

U našoj poliklinici EEG u djece snimamo u mirnoj sobi, obično uz roditelja, u položaju koji odgovara stanju i dobi djeteta (najčešće u ležećem), uz EEG kape prilagođene dječjoj dobi.
EEG kapa na sebi sadrži male elektrode koje se pomoću malo gela prislone na glavicu djeteta. Aktivnost mozga registriramo u obliku nizova valova, te ovisno o obliku, frekvenciji i širini valova možemo zaključiti radi li se o urednoj aktivnosti ili je ona promijenjena.

Način snimanja i trajanje samog EEG snimka odredeđuje liječnik pedijatar-neurolog ili fizijatar, ovisno o potrebama djeteta. EEG tehničar može od djeteta tražiti da zatvori ili otvori oči, da kroz kratko vrijeme bude pod fotostimulacijom (treperavo svjetlo) ili da nakratko hiperventilira (pojačano diše), ovisno o dobi i suradnji djeteta.
Za dobar uspjeh EEG snimanja važna je i priprema djeteta. Kod manje djece je posebno važno da budu sita, premotana i u mogućnosti zaspati na snimanju. Potrebno je doći s čistom kosom, bez gela.

Različite vrste EEG snimanja u djece najčešće koristimo u :

1. u procjeni razvojne dobi djeteta (EEG u spavanju i EEG poligrafska snimanja)
2. u dijagnostici epilepsije ili drugih paroksizmalnih događanja
3. u praćenju uspješnosti liječenja epilepsije
4. u dodatnoj dijagnostici glavobolja, vrtoglavica, sinkopa,
5. u procjeni smetnji ponašanja, poteškoća učenja, pervazivnih smetnji, poremećaja pažnje i aktivnosti
6. u dijagnostici poremećaja spavanja, apneje u spavanju i noćnih paroksizmalnih događaja (dugotrajna EEG polisomnografija  i dugotrajno EEG monitoriranje).

U poliklinici koristimo različita EEG snimanja:

Standardni 16-kanalni video EEG s poligrafijom. Riječ je o standardnom snimanju, s EEG kapom tijekom kojeg dijete većinom leži opušteno i slijedi upute tehničara. Poželjno je da dijete bude barem pospano ili da nakratko površno zaspe (tzv. površno non-REM spavanje) kada je EEG najosjetljiviji za moguće promjene.

Video EEG poligrafsko snimanje. Prolongirano snimanje, većinom u dojenčadi, kada osim moždane aktivnosti snimamo i druge parametre kao što je rad srca, disanje, zasićenost kisikom itd. Ova vrsta snimanja posebno je korisna u procjeni razvojne dobi djeteta i u dijagnostici mogućih patoloških zbivanja u dojenačko doba (apneje u spavanju, smetnje spavanja, cerebralni napadaji).
 
Višesatna video EEG polisomnografija/ Višesatni video EEG monitoring s poligrafijom. Riječ je o višesatnom snimanju (kroz 6-8 sati) tijekom kojeg se snima preko 20 fizioloških parametara istodobno: 6-16 kanalni EEG, okulogram, elektromiogram, rad srca, procjena disanja, zasićenost kisikom itd. Riječ je o studiji spavanja, te je za izradu konačnog nalaza potrebno oko 48 sati.

MSLT test. Test se rabi za dodatnu procjenu postojanja poremećaja spavanja, pogotovo prekomjerne dnevne pospanosti i narkolepsije. Snima se dan nakon provedene studije spavanja.

EEG snimanja u kućnim uvjetima.  Riječ je o standardnom ili produljenom snimanju u kućnim uvjetima kada to stanje i dijagnoza djeteta zahtijevaju, u dogovoru s liječnikom i nakon uvida u dijagnozu i potreban način snimanja. Pri snimanju je prisutan i EEG tehničar.

                                                                                                                        CJENIK