ADDRESS:
        Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 
        "Prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina"
        Kosirnikova 14, 10000 Zagreb, Croatia


        TELEPHONE/FAX:
        + 385 1 3769001
       + 385 1 3768728


        E-MAIL:
          
poliklinika@zg.t-com.hr