ŽIVOTOPIS
Dr.sc. Svetislav Polovina, dr.med.

Rođen je 31. kolovoza 1966. godine u Zagrebu.

1992. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

1997. godine završio je poslijediplomski studij Biomedicine iz područja Biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i obranio magistarski rad.

1999. godine završio je stručni poslijediplomski studij iz Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i položio specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije. 

2003. je završio NDT-Bobath tečaj i postao licencirani Bobath terapeut.  2012. godine završio edukaciju terapije prema Vojta metodi.

2011. obranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Utjecaj rane rehabilitacije na promjenu spontane pokretljivosti u novorođenčadi s oštećenjem središnjeg živčanog sustava“ na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u zagrebu, Biološki odsjek.

Povremeno predaje na  poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Objavio je više znanstvenih radova.

Od 2000. godine je ravnatelj Poliklinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina“ u Zagrebu.