ZNANSTVENI I STRUČNI RAD


Stručno usavršavanje je imperativ u našoj Poliklinici. Naši liječnici i terapeuti sudjeluju na svim važnim zbivanjima u Hrvatskoj i inozemstvu. Ponosni smo na organizaciju dva međunarodna tečaja održana u svibnju 2008. godine: "Senzomotorna rehabilitacija" i "Trodimenzionalna rehabilitacija stopala". 2013. godine organizirali smo zajedno s Centrom za rehabilitaciju Sloboština novi međunarodni tečaj "Izmjena iskustava u rehabilitaciji: vrste terapije kod djece s cerebralnom paralizom", a u suradnji s Dječjom bolnicom Srebrnjak i tečaj "Zdravo dijete" na kojem smo prikazali razvoj zdravog djeteta od intrauterinog života na dalje, i to sa aspekta niza različitih stručnjaka. 2014. godine ponavljamo tečaj "Zdravo dijete", ovaj puta nam se u organizaciji pridružuje i OFMIR KBC Osijek.

K
ako istovremeno stječemo i vlastite spoznaje i iskustva koje implementiramo u terapiju, rezultate našeg rada nastojimo i znanstveno prikazati i dokazati.
 

Objavili smo više znanstvenih radova, od kojih posebno ističemo rad objavljen 2010. godine u kojem smo opisali vlastito razvijenu metodu, kao i njenu učinkovitost u skupini djece s cerebralnom paralizom. Rad je rezultat petogodišnjeg istraživanja i citiran je u najznačajnim znanstvenim bazama, kao što je Pubmed i Current Contents.

STRUČNO USAVRŠAVANJE


- joint meeting of: 5th International Conference of Cerebral Palsy (ICPC), 28th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (EACD), 1st Biennial Meeting of the International Alliance of Academies of Childhood Disability (IAACD), Stockholm, Švedska, 2016

Excellence in pediatrics, London, Velika Britanija, predavanje o važnosti raznog prepoznavanja i rehabilitaciji djece s odstupanjima u razvoju i prikaz rehabilitacijske metode Stojčević Polovina 2015

- Excellence in pediatrics, Dubai, UAE, 2014 (oralna prezentacije - nagrađeno kao najbolji case-study sažetak)

- 4. kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije, Osijek 2014 (dr.sc.S.Polovina - radno predsjedništvo)

- tečaj: Teškoće hranjenja djece s neurološkim poremećajima, Zagreb 2014.

- međunarodni tečaj: Terapija senzorne integracije prema Ayres SIAT®, Zagreb 2013

-  9th International Congress on Cerebral Palsy, Bled, Slovenija 2013 (meeting experts session - dr.sc. A.Polovina - chairman)

- Treći kongres fizijatara Crne Gore s međunarodnim učešćem, Igalo, Crna Gora,2013 (pozvani predavač, dr.sc. A. Polovina - radno predsjedništvo)

- 8 week training in the specialised treatment of children with cerebral palsy and allied conditions based on Bobath approach, Zagreb 2012

- 4th International Cerebral Palsy Conference, Pisa, Italija, 2012 

- 24th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Istambul, Turska, 2012

- 4. kongres fizijatara, Banja Luka, BIH 2012 (prof. M. Stojčević Polovina i dr.sc.A. Polovina -radno predsjedništvo)

- Temeljno usavršavanje u Vojta terapiji dojenčadi, djece i mladih, Zagreb 2011/12

- 23nd Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Rim, Italija, 2011

- 8th International Conference on Cerebral Palsy, Bled, Slovenia, 2011

- međunarodni tečaj: Senzorna integracija prema Ayres u pedagogiji, Zagreb, 2011

- međunarodni tečaj: Temeljno usavršavanje u Vojta terapiji dojenčadi, djece i mladih, Zagreb, 2011

- međunarodni tečaj: DIR/Floortime, Zagreb, 2011

- 14. ljetna Akademija, međunarodni tečajevi, tema: "Procjena grubih motoričkh funkcija (GMFM) i klasifikacijski sustav (GMFCS)" i "Potpomognuta (augmentativna i alternativna) komunikacija(AAC)"; Vela Luka 2011.

- Treći kongres fizijatara i prva ISO konferencija BIH, Tuzla, BIH, 2010

- 22nd Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Brussels, Belgija, 2010

- tečaj i radionica "Provedba i bodovanje" Bayley Scales of Infant nad Toddler Development (Bayley 111), Zagreb, 2010

- obavijesni tečaj: Poremećaj regulacije dojenčeta - diferencijana dijagnostika i terapijske mogućnosti, Zagreb, 2010

- 3. hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i neurološke rehabilitacije, Osijek, 2010

- V. radionica radno terapeutskih vještina: Procjena i terapijska intervencija na gornjim ekstremitetim, Zagreb, 2010

- međunarodni tečaj: Radno terapijska procjena i intervencija kod hranjenja, jedenja i gutanja, Zagreb, 2010

- II kongres fizijatara Crne Gore, Igalo, Crna Gora, 2010

- Prechtl's Method on Qualitative Assessment of General Movements, Modena, Italija, 2009

- 21st Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy,Vilnius, Litva, 2009 

- 3rd International Cerebral Palsy Conference, Sydney, Australija, 2009 

- Senzorička integracija - Jean Ayers, uvodno predavanje, Zagreb, 2009 

- tečaj: Normalni pokret, Zagreb, 2009 

- 20th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Zagreb, Hrvatska, 2008 

-  međunarodni tečaj: Trodimenzionalna manipulacija stopala, (predavač: B.Zukunft-Hubber, vft, Njemačka), Zagreb 2008

- međunarodni tečaj: Senzomotorni razvoj (predavač: B.Zukunft-Hubber, vft, Njemačka), Zagreb 2008 

- 11. ljetna Akademija, međunarodni tečajevi, tema: Nove spoznaje u terapiji gornjih ekstremiteta djece s CP; Vela Luka 2008. 

- 1. hrvatski simpozij o cerebralnoj paralizi, Zagreb, 2008 

- tečaj: Feldenkrais metoda - svjesnost kroz pokret, Zagreb, 2008

- simpozij: Različiti po sposobnostima, jednaki u pravima, Zagreb, 2008


- međunarodni tečaj: Klinička analiza hoda u djece s cerebralnom paralizom, 2008.

- 2. hrvatski kongres i     neurorehabilitacije i restauracijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 2007

- tečaj: Izrada udlaga: kongenitalne deformacije, spasticitet i reumatoidni artritis, Zagreb, 2007


- 10. ljetna Akademije, međunarodni tečajevi: "Intervencija kod djece s motornim odstupanjima", "Raspoloživi period za rehabilitaciju djece", "Mjerenje grubih motoričkih funkcija (GMFM) i sustav njihove klasifikacije (GMFCS), Vela Luka 2007.


- 19th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Groningen, Nizozemska 2007


- 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Barcelona, Španjolska, 2006


- međunarodni tečaj "Baby" neurorazvojne terapija (NRT)  Bobath, Zagreb 2006


- 9. ljetna Akademija, međunarodni tečajevi: "Blago neuromotorno odstupanje; "Funkcija šake kod djece s cerebralnom paralizom i pridruženim poremećajima", "Alternativna komunikacije", Vela Luka 2006.


- 6th International Congress on Cerebral Palsy, Bled, Slovenia, 2006


- međunarodni tečaj: Spontana motorika u procjeni funkcije i poremećaja središnjeg živčanog sustava, Zagreb, 2004

- međunarodni tečaj: Od nespretnosti do cerebralne paralize, Zagreb, 2004


- međunarodni tečaj: Hallwick, Krapinske Toplice, 2004


- teoretski dio tečaja "Ultrazvuk u dijagnostici ranog oštećenja mozga", Zagreb, 2005


- 7. ljetna Akademija, međunarodni tečajevi: "Komunikacija s autističnom djecom", "Uvodni tečaj neurorazvojne terapije NRT Bobath", Vela Luka, 2004


- Prechtl's Method on Qualitative Assessment of General Movements, Pisa, Italija, 2004


- Prvi hrvatski kongres neurorehabilitacije i restauracijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem Osijek 2004

- Hrvatski kongres neuroznanosti, Zagreb, 2003

- međunarodni tečaj: Neurorazvojna terapija (NRT-Bobath), Zagreb, 2003


- 6. ljetna Akademija, međunarodni tečajevi: "Evaluacija motoričkih funkcija i evaluacija neurorazvojnog poremećaja djece", "Alternativna komunikacija u djece sa višestrukim razvojnim teškoćama", Vela Luka, 2003


- međunarodni tečaj: Vojta princip, Zagreb, 2003


- 1. hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 2003
$0 $0- IX Mediterranien Meeting of Child Neurology, Dubrovnik 2003

- 3rd World Congress on Neurological Rehabilitation, Venice, Italija 2002


- Drugi hrvatski kongres fizikalne medicine i rehabilitacije, Varaždinske Toplice, 2000


- Outcome measurements in Physical Medicine. Measurements in Physical Medicine and Rehabilitation (Standard and Future), Vienna, Austria 1998


- Kinderneurologischer Untersuchungskurs des Neugeborenen und Säuglings nach Vojta, Deutsche Akademie für Entwicklungsrehabilitation e.V. (Kinderzentrum), München, Njemačka, 1999


- Kurs für Angewandte Entwicklungskinesiologie bewegungsgestörter Säuglinge, Kinder und Jugendlicher nach Vojta, Deutsche Akademie für Entwicklungsrehabilitation e.V. (Kinderzentrum), München, Njemačka, 1998