ADRESA:

Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
"Prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina"
Kosirnikova 14, 10000 Zagreb, Hrvatska


TELEFON/FAX:
+ 385 1 3769001
+ 385 1 3768728


E-MAIL:
poliklinika@zg.t-com.hr