ŽIVOTOPIS

Izv.prof. dr.sc. Tomislav Đapić, prim. dr. med.

specijalist ortopedije s užom specijalnošću iz dječje ortopedije

dapictomislav@gmail.com

tomislavdapic@yahoo.com
 

Rođen je 1961. u Slavonskom Brodu.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986. godine

Specijalistički ispit iz ortopedije položio 1995. godine

Od 1996. godine radi u Klinici za ortopediju KBC-a Zagreb Šalata 7.

2003. godine je doktorirao na Medicinskom fakultetu Svečilišta u Zagrebu

Od 2006. godine stekao naslov primarijusa i užu specijalnost iz dječje ortopedije.

Pročelnik je odjela dječje ortopedije od 2009.

Usavršavao se na klinikama u Njemačkoj i Švicarskoj, te na brojnim tečajevima u Europi i SAD-u.

Voditelj je UZV tečajeva sustava za kretanje u djece i adolescenata koji se održavaju u Klinici za ortopediju svake godine. Predsjednik je Hrvatskog društva za dječju ortopediju Hrvatskog liječničkog zbora.

2003. godine uveo je metodu korekcije prirođenog ekvinovarusa metodom po Ponsetiju.

Obavlja operativne zahvate iz dječje ortopedije na ekstremitetima i kralježnici uključujući i najsloženije korekcije kukova, drugih zglobova i kralježnice.

Izvanredni je profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu od 2016. godine

Objavio je brojne znanstvene i stručne radove.

Stalni je suradnik Poliklinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Prof.dr.sc Milena Stojčević Polovina" .