CIJENE

Opis postupaka

Cijena u kn

Specijalistički pregled fizijatra

450,00kn

Kontrolni specijalistički pregled fizijatra

350,00kn

Edukacija razvojne rehabilitacije

350,00kn

Razvojna rehabilitacija

350,00kn

Procjena logopeda

350,00kn

Procjena edukatora-rehabilitatora

350,00kn

Procjena psihologa

400,00kn

Kontrolni pregled logopeda

300,00kn

Kontrolni pregled edukatora-rehabilitatora

300,00kn

Konzilijarni pregled ortopeda

400,00kn

UZV dječjih kukova

400,00kn

UZV lokomotornog sustava

400,00kn

UZV mozga

400,00kn

Konzultacije fizijatra

100,00kn

Konzultacije psihologa

300,00kn

Konzilijarni pregled pedijatra neurologa

450,00kn

Senzorna integracija

300,00kn

Timska rehabilitacija

500,00kn

Standardni 16-kanalni video EEG s poligrafijom

500,00kn

Višesatna video EEG poligrafija

1000,00kn

Višesatna video EEG polisomnografija

2200,00kn

MSLT test

1000,00kn

Standardno EEG snimanje u kućnim uvjetima

1200,00kn