NARUČIVANJE

Za svaki se dolazak potrebno naručiti.  Prvi pregled dogovara se telefonski pri čemu se nastoji naći najpovoljniji termin s obzirom na djetetov dnevni ritam. To nije uvijek izvedivo, već je donekle ograničeno raspoloživim slobodnim terminima. Ukoliko su roditelji izvan Zagreba i već unaprijed znaju da će biti potrebna edukacija, moguće je odmah rezervirati i termine za edukaciju. U protivnom se ti termini dogovaraju nakon prvog pregleda, ako nije potrebna obrada ili ako ona ne isključuje započinjanje terapije.

Kontrolni pregled/edukacija se dogovara individualno, ovisno o stanju djeteta, ali najčešće svaka 3-4 tjedna.

Unatoč naručivanju, mora se reći da je ponekad čekanje neizbježno jer se s djecom ne može uvijek sve isplanirati, no roditelji uglavnom imaju razumijevanja. Također, kako velik dio roditelja  dolazi izvan Zagreba,  ponekad se dogode nepredvidiva kašnjenja poput gužve na autoputu ili na granici, te se i oni tada "uguraju" u raspored unatoč svom kašnjenju.