ZNANSTVENO IN STRUKOVNO DELO

Strokovno izpopolnjevanje je imperativ v naši Polikliniki. Naši zdravniki in terapevti sodelujejo na vseh pomembnih dogodkih v Hrvaški in v tujini. Ponosni smo na organizacijo dveh mednarodnih tečajev, ki smo jih organizirali 2008. leta : “Senzomotorična rehabilitacija” in “Trodimenzionalna rehabilitacija stopal”.

Lastna spoznanja in izkušnje, ki jih pridobivamo, istočasno implementiramo v terapijo, a rezultate našega dela želimo tudi znanstveno prikazati in dokazati.Objavili smo več znanstvenih člankov, od katerih želimo posebej upozoriti na članek objavljen 2010. leta, v katerem smo opisali lastno razvito metodo, kod tudi njeno učinkovitost v skupini otrok s cerebralno paralizo. Članek je rezultat petletne raziskave in je citiran v najpomembnejših znanstvenih bazah, kod sta Pubmed in Curent Contents.STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

- 23nd Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Rim, Italija, 2011

- 8th International Conference on Cerebral Palsy, Bled, Slovenija, 2011

- mednarodni tečaj: Senzorna integracija po Ayres v  pedagogiki, Zagreb, Hrvaška, 2011

- mednarodni tečaj: Temeljni tečaj Vojta terapije za dojenčke, otroke in mlade, Zagreb, Hrvaška, 2011

- mednarodni tečaj: DIR/Floortime, Zagreb, Hrvaška, 2011

- 14. poletna Akademija, mednarodni tečaji, teme: "Ocenjevanje grobih motoričnih funkcij (GMFM) in klasifikacijski sistem (GMFCS)" in "Augmentativna in alternativna komunikacija (AAC)"; Vela Luka, Hrvaška, 2011.

- Tretji kongres fiziatrov in prva ISO konferenca BIH, Tuzla, BIH, 2010

- 22nd Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Brussels, Belgija, 2010

- tečaj in delavnica "Izvedba in točkovanje" Bayley Scales of Infant nad Toddler Development (Bayley 111), Zagreb, Hrvaška, 2010

- tečaj: Motnje  regulacije pri dojenčkih - diferencijalna dijagnostika i terapevtske možnosti, Zagreb, Hrvaška, 2010

- 3. hrvaški kongres nevrorehabilitacije in nevrološke rehabilitacije, Osijek, Hrvaška, 2010

- V. delavnica delovno terapevtskih veščin: Ocena in terapijska intervencija na zgornjih ekstremitetih, Zagreb, Hrvaška, 2010

- mednarodni tečaj: Delovno terapevtska ocenitev in intervencija pri hranjenju in požiranju, Zagreb, Hrvaška, 2010

- II. kongres fiziatrov Črne Gore, Igalo, Črna Gora, 2010

- Prechtl's Method on Qualitative Assessment of General Movements, Modena, Italija, 2009

- 21st Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy,Vilnius, Litva, 2009

- International Cerebral Palsy Conference, Sydney, Australija, 2009

- Senzorična integracija - Jean Ayers, uvodno predavanje, Zagreb, Hrvaška, 2009

- tečaj: Normalni gibi, Zagreb, Hrvaška, 2009

- 20th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Zagreb, Hrvaška, 2008

- mednarodni tečaj: Trodimenzionalna manipulacija stopal, predavatelj: B.Zukunft-Hubber, vft, Nemčija, 2008

- mednarodni tečaj: Senzomotorni razvoj, predavatelj: B.Zukunft-Hubber, vft, Nemčija, 2008

- 11. poletna Akademija, mednarodni tečaj, tema: Nova spoznanja v terapiji zgornjih ekstremitov otrok s CP; Vela Luka, Hrvaška, 2008.

- 1. hrvaški simpozij o cerebralni paralizi, Zagreb, Hrvaška, 2008

- tečaj: Feldenkrais metoda –zavedanje skozi gibanje, Zagreb, Hrvaška, 2008

- simpozij: Različni po sposobnostih, enaki v pravicah, Zagreb, Hrvaška, 2008

- mednarodni tečaj: Klinična analiza hoje otrok s cerebralno paralizo, Zagrb, Hrvaška, 2008.

-2. hrvaški kongres nevrorehabilitacije in restavracijske nevrologije z mednarodnim sodelovanjem, Osijek, Hrvaška, 2007

- tečaj: Izdelava opornic: kongenitalne deformacije, spastičnost in revmatoidni artritis, Zagreb, Hrvaška, 2007

- 10. poletna Akademija, mednarodni tečaji: "Intervencija pri otrocih z motoričnimi odstopanji", "Obdobje za rehabilitacijo otrok", "Ocenjevanje grobih motoričnih funkcij (GMFM) in klasifikacijski sistem (GMFCS), Vela Luka, Hrvaška,  2007.

- 19th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Groningen, Nizozemska 2007

- 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Barcelona, Španija, 2006

- mednarodni tečaj "Baby" nevrorazvojne terapije (NRT) Bobath, Zagreb, Hrvaška, 2006

- 9. poletna Akademija, mednarodni tečaji: "Manjša nevromotorična odstopanja; "Funkcija zapestja pri otrocih s cerebralno paralizo in pridruženimi motnjami", "Alternativne komunikacije", Vela Luka, Hrvaška,  2006.

- 6th International Congress on Cerebral Palsy, Bled, Slovenia, 2006

- mednarodni tečaj: Spontana motorika pri oceni funkcije in poškodbe centralnega živčnega sistema, Zagreb, Hrvaška, 2004

- mednarodni tečaj: Od nespretnosti do cerebralne paralize, Zagreb, Hrvaška, 2004

- mednarodni tečaj: Hallwick, Krapinske Toplice, Hrvaška, 2004

- tečaj "Ultrazvok v dijagnostiki zgodnjih poškodb možganov", Zagreb, Hrvaška, 2005

- 7. poletna Akademija, mednarodni tečaji: "Komunikacija z autističnimi otroci", "Uvodni tečaj nevrorazvojne terapije NRT Bobath", Vela Luka, Hrvaška, 2004

- Prechtl's Method on Qualitative Assessment of General Movements, Pizza, Italija, 2004

- Prvi hrvaški kongres nevrorehabilitacije i restavracijske nevrologije z mednarodnim sodelovanjem, Osijek,  Hrvaška, 2004

- Hrvaški kongres nevroznanosti, Zagreb, Hrvaška, 2003

- mednarodni tečaj: Nevrorazvojna terapija (NRT-Bobath), Zagreb,Hrvaška, 2003

- 6. poletna Akademija, mednarodni tečaji: "Evaluacija motoričnih funkcij in evaluacija nevrorazvojnih poškodb pri otrocih", "Alternativna komunikacija pri otrocih z multiplimi razvojnimi motnjami ", Vela Luka, Hrvaška, 2003

- mednarodni tečaj: Vojta princip, Zagreb, Hrvaška, 2003

- 1. Hrvaški kongres preventivne medicine z mednarodnim sodelovanjem, Zagreb, Hrvaška, 2003

- IX Mediterranien Meeting of Child Neurology, Dubrovnik, Hrvaška,2003

- 3rd World Congress on Neurological Rehabilitation, Venice, Italija 2002

- Drugi hrvaški kongres fizikalne medicine in rehabilitacije, Varaždinske Toplice, Hrvaška, 2000

- Outcome measurements in Physical Medicine. Measurements in Physical Medicine and Rehabilitation (Standard and Future), Vienna, Avstrija, 1998

- Kinderneurologischer Untersuchungskurs des Neugeborenen und Säuglings nach Vojta, Deutsche Akademie für Entwicklungsrehabilitation e.V. (Kinderzentrum), München, Nemčija, 1999

- Kurs für Angewandte Entwicklungskinesiologie bewegungsgestörter Säuglinge, Kinder und Jugendlicher nach Vojta, Deutsche Akademie für Entwicklungsrehabilitation e.V. (Kinderzentrum), München, Nemčija, 1998