Online pregledi i edukacije

Zbog potrebe kontinuiranog nadzora djece s poteškoćama u razvoju djelatnici Poliklinike Milena Stojčević Polovina nude mogućnost pregleda, kontrolnih pregleda i edukacije razvojne rehabilitacije on line ( Skype, Viber, WhatsApp).

Jasno je da to nema istu točnost, vrijednost, ni kvalitetu kao direktan pregled i rad s djetetom, ali omogućuje davanje roditeljima uputa o postupanju s djetetom ukoliko dolazak u polikliniku nije moguć.

Termine je moguće dogovoriti mailom ili telefonom ( +385 1 3769001, +385 1 3768728).

Kontaktirajte nas

POLIKLINIKA
PROF. DR. SC. MILENA STOJČEVIĆ POLOVINA

Kosirnikova 14, Zagreb, Hrvatska

+ 385 1 376 9001
Kontaktirajte nas