Online pregledi i edukacije

S obzirom na otežana putovanja u uvjetima pandemije COVID-19 virusom, izuzetno nam je otežana rehabilitacija neurorizične djece, djece s cerebralnom paralizom i druge djece s razvojnim poteškoćama koja dolaze iz susjednih i udaljenijih zemalja.

Zbog potrebe kontinuiranog nadzora djece s poteškoćama u razvoju djelatnici Poliklinike Milena Stojčević Polovina nude mogućnost pregleda, kontrolnih pregleda i edukacije razvojne rehabilitacije on line ( Skype, Viber, WhatsApp).

Jasno je da to nema istu točnost, vrijednost, ni kvalitetu kao direktan pregled i rad s djetetom, ali je najbolje moguće u danim uvjetima, da se omogući roditeljima dati barem djelomične upute o postupanju s djetetom i da se prebrodi jaz koji će nužno nastati dok se ne zaustavi širenje pandemije i omogući normalan nastavak rehabilitacije.

Termine je moguće dogovoriti mailom ili telefonom ( +385 1 3769001, +385 1 3768728).

Kontaktirajte nas

POLIKLINIKA
PROF. DR. SC. MILENA STOJČEVIĆ POLOVINA

Kosirnikova 14, Zagreb, Hrvatska

+ 385 1 376 9001
Kontaktirajte nas