Cijene

  • Specijalistički pregled fizijatra
   450 kn
  • Kontrolni specijalistički pregled fizijatra
   350 kn
  • Edukacija razvojne rehabilitacije
   350 kn
  • Razvojna rehabilitacija
   350 kn
  • Procjena logopeda
   350 kn
  • Procjena edukatora-rehabilitatora
   400 kn
  • Procjena psihologa
   400 kn
  • Kontrolni pregled logopeda
   300 kn
  • Kontrolni pregled edukatora-rehabilitatora
   350 kn
  • Konzilijarni pregled ortopeda
   500 kn
  • UZV dječjih kukova
   450 kn
  • UZV lokomotornog sustava
   450 kn
  • UZV mozga
   400 kn
  • Konzultacije fizijatra
   100 kn
  • Konzultacije psihologa
   300 kn
  • Konzilijarni pregled pedijatra neurologa
   450 kn
  • Senzorna integracija
   300 kn
  • Timska rehabilitacija
   500 kn
  • Standardni 16-kanalni video EEG s poligrafijom
   500 kn
  • Višesatna video EEG poligrafija
   1000 kn
  • Višesatna video EEG polisomnografija
   2200 kn
  • MSLT test
   2000 kn
  • Standardno EEG snimanje u kućnim uvjetima
   1200 kn
  • Konzilijarni pregled dječjeg psihijatra
   450 kn
  • Procjena vještine hranjenja i oralno-motoričkog pozicioniranja
   400 kn
  • Edukacija vještine hranjenja i oralno-motoričkog pozicioniranja
   350 kn

Kontaktirajte nas

POLIKLINIKA
PROF. DR. SC. MILENA STOJČEVIĆ POLOVINA

Kosirnikova 14, Zagreb, Hrvatska

+ 385 1 376 9001
Kontaktirajte nas