Cijene

  • Specijalistički pregled fizijatra
   500 kn
  • Kontrolni specijalistički pregled fizijatra
   400 kn
  • Edukacija razvojne rehabilitacije
   400 kn
  • Razvojna rehabilitacija
   400 kn
  • Procjena logopeda
   500 kn
  • Procjena edukatora-rehabilitatora
   500 kn
  • Procjena psihologa
   500 kn
  • Kontrolni pregled logopeda
   400 kn
  • Kontrolni pregled edukatora-rehabilitatora
   400 kn
  • Konzilijarni pregled ortopeda
   600 kn
  • UZV dječjih kukova
   450 kn
  • UZV lokomotornog sustava
   450 kn
  • UZV mozga
   400 kn
  • Konzultacije fizijatra
   100 kn
  • Konzultacije psihologa
   300 kn
  • Konzilijarni pregled pedijatra neurologa
   600 kn
  • Senzorna integracija - procjena
   500 kn
  • Timska rehabilitacija
   500 kn
  • Standardni 16-kanalni video EEG s poligrafijom
   600 kn
  • Višesatna video EEG poligrafija
   1000 kn
  • Višesatna video EEG polisomnografija
   2500 kn
  • MSLT test
   2500 kn
  • Konzilijarni pregled dječjeg psihijatra
   600 kn
  • Procjena vještine hranjenja i oralno-motoričkog pozicioniranja
   500 kn
  • Edukacija vještine hranjenja i oralno-motoričkog pozicioniranja
   400 kn
  • Senzorna integracija - rehabilitacija
   400 kn

Kontaktirajte nas

POLIKLINIKA
PROF. DR. SC. MILENA STOJČEVIĆ POLOVINA

Kosirnikova 14, Zagreb, Hrvatska

+ 385 1 376 9001
Kontaktirajte nas