Članovi rehabilitacijskog tima

 • tim poliklinika

  Dio tima Poliklinike na team-buildingu na slapovima Une

 • Prof.dr.sc. MILENA STOJČEVIĆ POLOVINA, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

  Prim.dr. sc. SVETISLAV POLOVINA, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, ravnatelj

  Dr. sc. ANDREA POLOVINA, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

  Doc.dr.sc. ROMANA GJERGJA JURAŠKI, specijalista neuropedijatar

  Prof.dr.sc. TOMISLAV ĐAPIĆ, specijalista ortoped, dječji ortoped

  Prim.dr.sc. ŽIVKA DELIJA PRESEČKI, specijalista neonatolog

  Prim.dr.sc. ZORANA BUJAS PETKOVIĆ, specijalista dječji psihijatar

  TAMARA CRNKOVIĆ, profesor rehabilitator, bacc.physioth, terapeut i pedagog senzorne integracije, glavni fizioterapeut

  SANJA JURIŠIĆ, bacc.occup.th.

  IVA MATKOVIĆ JAKOVINAC, bacc.physioth.

  ANA MAJERIČ, bacc.occup.th.

  JELENA ERCEG, bacc.physioth.

  TANJA LAKTAŠIĆ, bacc.physioth.

  MARIJA KLAIĆ, bacc.physioth.

  DOMINIK KLJAKIĆ, bacc.physioth.

  KRISTINA KROLO, mag.physioth.

  EMA KOVAČIĆ, bacc.physioth.

  ZVJEZDANA TRIFUNOVIĆ MAČEK, prof.logoped.

  RENATA ADAMOVIĆ, prof. logoped

  JELENA KLOPOTAN, dipl. psiholog

  IVANA SLADIĆ KLJAIĆ, dip.psiholog

  IVANA ŠKARICA, prof. rehabilitator

  ČUČEK MIRJANA, tajnica

  DANIJELA VIŠAK, tajnica

  IVANA PONGRAC, tajnica

  IVANA MARUŠIĆ KRNIĆ, dipl.fizioterapeut

  MARIJA MILOŠ, bacc. med.techn.

  HRVOJE PAP, medicinski tehničar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Kontaktirajte nas

POLIKLINIKA
PROF. DR. SC. MILENA STOJČEVIĆ POLOVINA

Kosirnikova 14, Zagreb, Hrvatska

+ 385 1 376 9001
Kontaktirajte nas