Neurorizična djeca

Faktori rizika su rizična zbivanja koja češće dovode do oštećenja središnjeg živčanog sustava djeteta. Mogu biti prenatalni (prije rođenja), perinatalni (za vrijeme poroda) i postnatalni (neposredno nakon poroda). Tako su neki od faktora rizika:

 • prijevremeni porod
 • višeplodna trudnoća (blizanačka, trojke, četvorke)
 • veliko dijete prilikom poroda
 • carski rez zbog komplikacija tijekom poroda
 • porod zatkom
 • bolesti majke u trudnoći
 • komplikacije u trudnoći
 • intrauterini zastoj rasta djeteta
 • infekcije
 • visoke vrijednosti bilirubina
 • i niz drugih.

Djecu koja u svojoj anamnezi imaju jedan ili više faktora rizika nazivamo neurorizičnom djecom.

Ono što je važno znati jeste da dijete koje u svojoj anamnezi ima jedan ili više faktora rizika, nije moralo i pretrpjeti oštećenja središnjeg živčanog sustava. Radi se o skupini djece kod kojih su takva oštećenja češća, ali gledano s aspekta pojedinog djeteta, to ne znači da je u njega do oštećenja i došlo.

Isto tako vrijedi i obrnuto. Iako rjeđe, do oštećenja središnjeg živčanog sustava može doći u djece koja nemaju niti jedan faktor rizika.

Kontaktirajte nas

POLIKLINIKA
PROF. DR. SC. MILENA STOJČEVIĆ POLOVINA

Kosirnikova 14, Zagreb, Hrvatska

+ 385 1 376 9001
Kontaktirajte nas