Tamara Crnković, prof.rehabilitator, bacc.physioth.

Rođena je 30. studenog 1975. god. u Kutini.
1997. godine diplomirala je na Visokoj zdravstvenoj školi u Zagrebu-smjer fizioterapija.
2004. godine diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu-smjer rehabilitacija.
U veljači 2012. godine završila je usavršavanje Senzorna integracija prema Ayres u pedagogiji-SIAT za odgojno obrazovne stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji.
Od 2003. godine zaposlena je u Poliklinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina“ u Zagrebu.
Sudjelovala je na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima, u zemlji i inozemstvu.

Kontaktirajte nas

POLIKLINIKA
PROF. DR. SC. MILENA STOJČEVIĆ POLOVINA

Kosirnikova 14, Zagreb, Hrvatska

+ 385 1 376 9001
Kontaktirajte nas