Znanstveno in strukovno delo

 • Strokovno izpopolnjevanje je naš imperativ. Naši zdravniki in terapevti sodelujejo na vseh pomembnih dogodkih. Ponosni smo na organizacijo dveh mednarodnih tečajev, ki smo jih organizirali 2008. leta : “Senzomotorična rehabilitacija” in “Trodimenzionalna rehabilitacija stopal”.

  Lastna spoznanja in izkušnje, ki jih pridobivamo, istočasno implementiramo v terapijo, a rezultate našega dela želimo tudi znanstveno prikazati in dokazati.

 • ljolja predavanje

 • clanak intenzivna

 • Objavili smo več znanstvenih člankov, od katerih želimo posebej upozoriti na članek objavljen 2010. leta, v katerem smo opisali lastno razvito metodo, kod tudi njeno učinkovitost v skupini otrok s cerebralno paralizo. Članek je rezultat petletne raziskave in je citiran v najpomembnejših znanstvenih bazah, kod sta Pubmed in Curent Contents.

  STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

  – 5th International Conference of Cerebral Palsy (ICPC), 28th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (EACD), 1st Biennial Meeting of the International Alliance of Academies of Childhood Disability (IAACD), Stockholm, Švedska, 2016

  – Excellence in pediatrics, London, Velika Britanija, 2015

  – Excellence in pediatrics, Dubai, UAE, 2014

  – 4. kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije, Osijek, Hrvaška, 2014

  – tečaj: Teškoće hranjenja djece s neurološkim poremećajima, Zagreb, Hrvaška, 2014.

  – međunarodni tečaj: Terapija senzorne integracije prema Ayres SIAT®, Zagreb, Hrvaška, 2013

  –  9th International Congress on Cerebral Palsy, Bled, Slovenija 2013 (meeting experts session – dr.sc. A.Polovina – chairman)

  – Treći kongres fizijatara Crne Gore s međunarodnim učešćem, Igalo, Crna Gora,2013 (pozvani predavač, dr.sc. A. Polovina – radno predsjedništvo)

  – 8 week training in the specialised treatment of children with cerebral palsy and allied conditions based on Bobath approach, Zagreb, Hrvaška, 2012

  – 4th International Cerebral Palsy Conference, Pisa, Italija, 2012

  – 24th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Istambul, Turska, 2012

  – 4. kongres fizijatara, Banja Luka, BIH 2012 (prof. M. Stojčević Polovina i dr.sc.A. Polovina -radno predsjedništvo)

  – Temeljno usavršavanje u Vojta terapiji dojenčadi, djece i mladih, Zagreb 2011/12

  – 23nd Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Rim, Italija, 2011

  – 8th International Conference on Cerebral Palsy, Bled, Slovenija, 2011

  – mednarodni tečaj: Senzorna integracija po Ayres v  pedagogiki, Zagreb, Hrvaška, 2011

  – mednarodni tečaj: Temeljni tečaj Vojta terapije za dojenčke, otroke in mlade, Zagreb, Hrvaška, 2011

  – mednarodni tečaj: DIR/Floortime, Zagreb, Hrvaška, 2011

  – 14. poletna Akademija, mednarodni tečaji, teme: “Ocenjevanje grobih motoričnih funkcij (GMFM) in klasifikacijski sistem (GMFCS)” in “Augmentativna in alternativna komunikacija (AAC)”; Vela Luka, Hrvaška, 2011.

  – Tretji kongres fiziatrov in prva ISO konferenca BIH, Tuzla, BIH, 2010

  – 22nd Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Brussels, Belgija, 2010

  – tečaj in delavnica “Izvedba in točkovanje” Bayley Scales of Infant nad Toddler Development (Bayley 111), Zagreb, Hrvaška, 2010

  – tečaj: Motnje  regulacije pri dojenčkih – diferencijalna dijagnostika i terapevtske možnosti, Zagreb, Hrvaška, 2010

  – 3. hrvaški kongres nevrorehabilitacije in nevrološke rehabilitacije, Osijek, Hrvaška, 2010

  – V. delavnica delovno terapevtskih veščin: Ocena in terapijska intervencija na zgornjih ekstremitetih, Zagreb, Hrvaška, 2010

  – mednarodni tečaj: Delovno terapevtska ocenitev in intervencija pri hranjenju in požiranju, Zagreb, Hrvaška, 2010

  – II. kongres fiziatrov Črne Gore, Igalo, Črna Gora, 2010

  – Prechtl’s Method on Qualitative Assessment of General Movements, Modena, Italija, 2009

  – 21st Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy,Vilnius, Litva, 2009

  – International Cerebral Palsy Conference, Sydney, Australija, 2009

  – Senzorična integracija – Jean Ayers, uvodno predavanje, Zagreb, Hrvaška, 2009

  – tečaj: Normalni gibi, Zagreb, Hrvaška, 2009

  – 20th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Zagreb, Hrvaška, 2008

  – mednarodni tečaj: Trodimenzionalna manipulacija stopal, predavatelj: B.Zukunft-Hubber, vft, Nemčija, 2008

  – mednarodni tečaj: Senzomotorni razvoj, predavatelj: B.Zukunft-Hubber, vft, Nemčija, 2008

  – 11. poletna Akademija, mednarodni tečaj, tema: Nova spoznanja v terapiji zgornjih ekstremitov otrok s CP; Vela Luka, Hrvaška, 2008.

  – 1. hrvaški simpozij o cerebralni paralizi, Zagreb, Hrvaška, 2008

  – tečaj: Feldenkrais metoda –zavedanje skozi gibanje, Zagreb, Hrvaška, 2008

  – simpozij: Različni po sposobnostih, enaki v pravicah, Zagreb, Hrvaška, 2008

  – mednarodni tečaj: Klinična analiza hoje otrok s cerebralno paralizo, Zagrb, Hrvaška, 2008.

  -2. hrvaški kongres nevrorehabilitacije in restavracijske nevrologije z mednarodnim sodelovanjem, Osijek, Hrvaška, 2007

  – tečaj: Izdelava opornic: kongenitalne deformacije, spastičnost in revmatoidni artritis, Zagreb, Hrvaška, 2007

  – 10. poletna Akademija, mednarodni tečaji: “Intervencija pri otrocih z motoričnimi odstopanji”, “Obdobje za rehabilitacijo otrok”, “Ocenjevanje grobih motoričnih funkcij (GMFM) in klasifikacijski sistem (GMFCS), Vela Luka, Hrvaška,  2007.

  – 19th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Groningen, Nizozemska 2007

  – 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Barcelona, Španija, 2006

  – mednarodni tečaj “Baby” nevrorazvojne terapije (NRT) Bobath, Zagreb, Hrvaška, 2006

  – 9. poletna Akademija, mednarodni tečaji: “Manjša nevromotorična odstopanja; “Funkcija zapestja pri otrocih s cerebralno paralizo in pridruženimi motnjami”, “Alternativne komunikacije”, Vela Luka, Hrvaška,  2006.

  – 6th International Congress on Cerebral Palsy, Bled, Slovenia, 2006

  – mednarodni tečaj: Spontana motorika pri oceni funkcije in poškodbe centralnega živčnega sistema, Zagreb, Hrvaška, 2004

  – mednarodni tečaj: Od nespretnosti do cerebralne paralize, Zagreb, Hrvaška, 2004

  – mednarodni tečaj: Hallwick, Krapinske Toplice, Hrvaška, 2004

  – tečaj “Ultrazvok v dijagnostiki zgodnjih poškodb možganov”, Zagreb, Hrvaška, 2005

  – 7. poletna Akademija, mednarodni tečaji: “Komunikacija z autističnimi otroci”, “Uvodni tečaj nevrorazvojne terapije NRT Bobath”, Vela Luka, Hrvaška, 2004

  – Prechtl’s Method on Qualitative Assessment of General Movements, Pizza, Italija, 2004

  – Prvi hrvaški kongres nevrorehabilitacije i restavracijske nevrologije z mednarodnim sodelovanjem, Osijek,  Hrvaška, 2004

  – Hrvaški kongres nevroznanosti, Zagreb, Hrvaška, 2003

  – mednarodni tečaj: Nevrorazvojna terapija (NRT-Bobath), Zagreb,Hrvaška, 2003

  – 6. poletna Akademija, mednarodni tečaji: “Evaluacija motoričnih funkcij in evaluacija nevrorazvojnih poškodb pri otrocih”, “Alternativna komunikacija pri otrocih z multiplimi razvojnimi motnjami “, Vela Luka, Hrvaška, 2003

  – mednarodni tečaj: Vojta princip, Zagreb, Hrvaška, 2003

  – 1. Hrvaški kongres preventivne medicine z mednarodnim sodelovanjem, Zagreb, Hrvaška, 2003

  – IX Mediterranien Meeting of Child Neurology, Dubrovnik, Hrvaška,2003

  – 3rd World Congress on Neurological Rehabilitation, Venice, Italija 2002

  – Drugi hrvaški kongres fizikalne medicine in rehabilitacije, Varaždinske Toplice, Hrvaška, 2000

  – Outcome measurements in Physical Medicine. Measurements in Physical Medicine and Rehabilitation (Standard and Future), Vienna, Avstrija, 1998

  – Kinderneurologischer Untersuchungskurs des Neugeborenen und Säuglings nach Vojta, Deutsche Akademie für Entwicklungsrehabilitation e.V. (Kinderzentrum), München, Nemčija, 1999

  – Kurs für Angewandte Entwicklungskinesiologie bewegungsgestörter Säuglinge, Kinder und Jugendlicher nach Vojta, Deutsche Akademie für Entwicklungsrehabilitation e.V. (Kinderzentrum), München, Nemčija, 1998

Kontaktirajte nas

POLIKLINIKA
PROF. DR. SC. MILENA STOJČEVIĆ POLOVINA

Kosirnikova 14, Zagreb, Hrvatska

+ 385 1 376 9001
Kontaktirajte nas