Dr.sc. Andrea Polovina, dr.med.

andrea

Rođena je 3.veljače 1972. godine u Zagrebu.

1996. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

2001. godine završila je tečaj terapije prema Vojti i postala licencirani Vojta terapeut.

2003. godine završila je poslijediplomski studij Biomedicine iz područja Biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i obranila magistarski rad.

2008. godine završila je stručni poslijediplomski studij iz Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i položila specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

2011. godine obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Korelacija abnormalnih položajnih reakcija po Vojti i ultrazvučnog pregleda mozga“ na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u zagrebu, Biološki odsjek.

2012- godine je završila NDT-Bobath tečaj i postala licencirani Bobath terapeut.

Povremeno predaje na poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Objavila je više znanstvenih radova.

Od 2008. godine je zaposlena u Poliklinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina“ u Zagrebu.

Kontaktirajte nas

POLIKLINIKA
PROF. DR. SC. MILENA STOJČEVIĆ POLOVINA

Kosirnikova 14, Zagreb, Hrvatska

+ 385 1 376 9001
Kontaktirajte nas