Način rada

slika nacin rada

INTENZIVNA REHABILITACIJA

Dugogodišnjom kliničkom praksom i provedenim znanstvenim istraživanima, dokazali smo da samo intenzivnom rehabilitacijom možemo postići vrhunske rezultate.

Ne zahtjeva svaka dijagnoza i svako dijete intenzivan rad. Kad su problemi maleni, potrebno je samo malo poticanje razvoja u pravom smjeru. Kod djece gdje postoji rizik doživotnih smetnji, koje mogu bitno smanjivati kvalitetu života, nema mjesta neozbiljnosti i takvim se problemima prihvaćamo svim srcem i znanjem. Iskustvo nam je pokazalo da rezultate bolje od svih očekivanja možemo postići samo intenzivnim radom.

RODITELJ KAO TERAPEUT

aadult-affection-baby-698878a

Već godinama objašnjavamo stručnjacima i laicima da roditelj može biti izvrstan terapeut. Nekada smo to morali dokazivati, danas i drugi vide da roditelj koji želi, može naučiti čudo! I napraviti čudo!

Zato ćete u našoj Poliklinici naučiti sve što trebate znati o rehabilitaciji svog djeteta. Kako vježbati, kako nositi, kako se igrati, kako ga hraniti, kako se maziti, kako ga smiriti.

Ako roditelj zna što je najbolje za njegovo dijete, potreba za dolascima u našu, ali i bilo koju drugu ustanovu se smanjuje. Nakon prvog pregleda, kada liječnik fizijatar procjenjuje kakav problem ima dijete i postoji li potreba za daljnjom dijagnostikom, pristupamo edukaciji roditelja.

KAKO NAUČITI RODITELJA?

Edukaciju razvojne medicinske gimnastike vrši viši fizioterapeut prema preciznim uputama fizijatra ili sam fizijatar, ovisno o predviđenom programu. Broj edukacija se ne može predvidjeti jer ovisi o nekoliko faktora: o dobi djeteta, jer što je dijete manje, manje se s njim može napraviti odjednom; o predviđenom terapeutskom programu, jer što je on opsežniji potrebno je više edukacija; te, ne može se izbjeći reći, o spretnosti roditelja, jer što je on spretniji brže će naučiti. Svaka edukacija traje jedan sat, iako je to elastično jer se kod djece, pogotovo manje, ne može sve predvidjeti. U svakom slučaju, edukacija traje dok stručnjak, bilo fizijatar ili fizioterapeut koji educira roditelja, ne procjeni da je roditelj u potpunosti savladao zadani program i da ga bez pogrešaka može samostalno izvoditi. To je izuzetno važno jer je velik broj djece u Poliklinici izvan Zagreba, a dobar dio i izvan Hrvatske, te im nije jednostavno doći do nas ako im nešto nije jasno. Može se reći da je prosječan broj edukacija tri do četiri.

Ukoliko je potreban i drugi oblik rehabilitacijskog programa, roditelj dobiva upute od radnog terapeuta, logopeda i edukatora-rehabilitatora, ovisno o potrebama.

KAKO ČESTO DOLAZITI?

Nakon edukacija roditelji se naručuju na “kontrole” u prosjeku svaka 3 tjedna, što je neki put i brže ako se očekuje važan napredak u djeteta ili ako roditelj telefonski javi neku značajnu promjenu, ali može biti i duže ako se sad ne očekuje nikakav značajan napredak.

examination

Na kontroli se ocijeni stanje djeteta, te se po potrebi modificira program. Zato je to istovremeno i kontrola i edukacija. Ipak, nikad nema toliko novih vježbi kao na početku.

Tijekom daljnjih susreta mogu se indicirati nove dijagnostičke pretrage ili terapije kada i ako se za njih pokaže potreba. Pritom posebno ističemo logopeda, defektologa, psihologa i radnog terapeuta čiji je rad sastavni dio rehabilitacije i koji tada dodaju svoje elemente rehabilitacijskom programu.

S obzirom na veliki broj roditelja koji dolaze izvan Zagreba, manje probleme koji usput iskrsnu pokušavamo riješiti telefonski, e-mailom ili pregledavanjem video zapisa.

Postoji i mogućnost pregleda i terapije u kući, bilo kao povremene ili trajne. Razlika u odnosu na uobičajeni program je ta da se ovdje ne radi o edukaciji, već rehabilitacijski program provodi viši fizioterapeut ili viši radni terapeut. Intenzitet terapija u kući može se razlikovati (prema učestalosti koju želi roditelj, mogućnostima i potrebama djeteta), od jednog do više sati na dan. Međutim, čak i kod najintenzivnije terapije u kući, dio rehabilitacijskog programa provodi educirani roditelj.

 

 

Kontaktirajte nas

POLIKLINIKA
PROF. DR. SC. MILENA STOJČEVIĆ POLOVINA

Kosirnikova 14, Zagreb, Hrvatska

+ 385 1 376 9001
Kontaktirajte nas