Kljenut brahijalnog spleta

Kada govorimo o kljenuti brahijalnog spleta u novorođenčadi, pod tim podrazumijevamo kljenut ručice u bebe, vidljivu odmah po rođenju. Ona može nastati iz više razloga, no najčešće nastaje zbog oštećenja živaca koji iz vratne kralješnice idu u ruku (brahijalni splet).

Kako to izgleda?

Zdravo novorođenče savija, ispruži i širi svoje ručice. Međutim, kada dođe do povrede živaca brahijalnog spleta ono ne može micati jednom ili sa obje ručice, a to može biti različito izraženo, od posve malih nedostataka u  motorici ručice do kompletne nepokretnosti ruke. Ovisno o mjestu i veličini oštećenja ovisi i klinička slika. Povrijeđen može biti gornji, srednji i donji dio, a može biti zahvaćeno i više, a čak i svi živci brahijalnog spleta.

klijenuti brahijalnog spleta-edit

Ukoliko je povrijeđen gornji dio brahijalnog spleta (Erb-Duchene) bebina je ručica mlitavo priljubljena uz tijelo i u cijelosti lagano okrenuta prema unutra. Beba ne može tu ruku odmaknuti od trupa prema van, kao ni savinuti u laktu.

Srednji tip ozlijede je ekstremno rijedak kao izolirana pojava.

Donji tip ozlijede (Klumpke-Dejerine) se susreće u svakodnevnom životu, ali rjeđe od oštećenja gornjeg dijela brahijalnog spleta, a očituje se u mlitavoj šačici povijenoj prema dolje, sa djelomičnim ili potpunim izostajanjem pokreta prstića.

Kada je zahvaćeno više, ili kada su zahvaćeni svi korijeni, to nazivamo miješanom kljenuti. Ručica je tada nepokretna, mlitavo leži pored tijela okrenuta prema unutra, dok šačica sa skupljenim prstićima visi, odnosno povijena je prema podlaktici.

 

Kako pomoći?

Kada liječnik ustanovi dijagnozu i isključi eventualno neke druge poteškoće kod djeteta, nužno je započeti rehabilitacijski tretman. Program rada određuje specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (fizijatar). Prvo se primjenjuje korektivni stav kojim se ručica dovodi u situaciju da se čuvaju njeni zglobovi i priječi stvaranje pogrešne sheme u njenom držanju. To se može učiniti dizanjem bolesne ručice na način da se sigurnosnom iglom prikopča rukav djeteta za jastuk. Šačica se podupre s obloženim štapićem (može biti špatula ili drveni štapić kao što je npr. drška od sladoleda) ili umetanjem loptice od vate koju zavojem učvrstimo u šačicu.  Lagano bandažirana loptica od vate je bolja jer drži prste u mekanoj polusavijenoj poziciji. Za korektivni stav stručna osoba izradit će udlagu od plastične mase kojom će odići ruku i to za 90 stupnjeva kod gornje i za 80 stupnjeva kod donje kljenuti, s tim da je podlaktica prema nadlaktici savijena pod kutom od 90 stupnjeva, dok je šačica otvorena s dlanom prema naprijed. Kada i koliko će se primjenjivati korektivni stav određuje fizijatar.

Četvrti dan života započinje se s primjenom medicinske gimnastike. Postoji više načina rada. Vježbe s djetetom treba izvoditi višekratno, svakodnevno. Dnevna doza je tri sata rada s djetetom. Naravno, do te količine dnevne doze dolazi se postepeno. Tijekom primjene medicinske gimnastike nastojat će se pomoći oporavak bolesne ručice, no osim vježbe za ručicu provodit će se vježbe za stimulaciju motorike uopće. No važno je reći da pri rotaciji oko osi trupa treba stimulirati dijete da to čini zamahom bolesne ručice, i tek kad to usvoji pravilno, ono se u motorici kreće prema normalnom razvoju. Slijedi svladavanje obrambenih reakcija u sjedećem stavu, četveronožnog stava i puzanja. Uvježbavanjem ovih aktivnosti, stimulira se i upotreba oslabljene muskulature bolesne ručice, što bitno doprinosi oporavku.

Vrlo je važno specifično bavljenje s djetetom, gdje se u svim dnevnim situacijama stimulira bebina bolesna ručica. Tako pri dojenju treba bebinu ručicu staviti na dojku i pritisnuti je lagano dlanom svoje ruke. Ako dijete pije na bočicu, svaki put prije nego se stavi duda u usta treba staviti djetetove šačice na bočicu i svojim ih dlanom pridržavati u tom stavu. Tako će dijete povezati držanje svojih šačica s nečim ugodnim i finim, pa će nakon nekog vremena započeti i samo stavljati šačice na bočicu, dapače, držat će je koliko to ono već bude moglo. Osim toga, treba uporno pokušavati staviti palac bolesne ručice u usta bebi i dobro je da ga prihvati i počne sisati, jer onda je to “nešto njegovo”. Ovo je vrlo važno jer je dijete sklono da kljenutnu ručicu izostavlja iz sheme poimanja vlastitog tijela. Istovremeno treba biti oprezan je može biti oštećen i osjet pri čemu dijete neće osjetiti ako se ugrize. Također treba usmjeravati dijete da šačicu dlanom prinosi ustima. Potrebno je to ponoviti tisuću puta da bi nakon više tisuća dijete  i to prihvatilo.

Dijete je potrebno postavljati u potrbušni stav s osloncem na oba lakta i uz otvorene šake, no pri tome treba pomno paziti na održavanje tog stava zbog disbalansa oslabljenih mišića. U tom stavu ako dijete počne plakati, odnosno pokazivati izrazito nezadovoljstvo, potrebno je promijeniti ga i polako ga ponovno početi privikavati na isti. U svakoj situaciji potrebno je navoditi dijete na pravilne aktivnosti s bolesnom ručicom, zato je ciljana igra s djetetom metoda izbora u radu s njim što treba početi što je moguće ranije.

Medicinska gimnastika, ciljana igra i specifično bavljenje s djetetom je najvažnije u liječenju djeteta s kljenuti brahijalnog spleta. Uz stručnu poduku to roditelj može sam činiti i tako najviše i najbolje pomoći svojoj bebi. Naravno, postoje i druge metode liječenja koje se provode u zdravstvenim ustanovama, ovisno o dobi djeteta i samoj bolesti. No i tada je primjena medicinske gimnastike, igra i specifično bavljenje s djetetom osnovno u liječenju.

Rezultati liječenja

Potrebno je uložiti mnogo truda, vjere i znanja, a nadasve strpljenja da bi se postigli rezultati. Rezultati liječenja kod pravovremenog  i dobro provedenog tretmana daju šanse za ozdravljenje u oko 40% slučajeva, dok u preostalih ostaju vidljive posljedice oštećenja, no one su tim manje što se s djetetom više radi.

klijenuti brahijalnog spleta 3

ZAPAMTITE!

Kljenut brahijalnog spleta zahtijeva:

  • pravovremeno započinjanje liječenja
  • primjenu medicinske gimnastike kao najvažnije metode rada u tretmanu
  • primjenu specifičnog bavljenja s djetetom uz primjenu ciljane igre
  • dnevnu dozu tretmana od 3 sata
  • puno strpljenja, ljubavi i vjere da se rezultati mogu postići, a to može biti ozdravljenje i bar ublažavanje poteškoća.

 

Kontaktirajte nas

POLIKLINIKA
PROF. DR. SC. MILENA STOJČEVIĆ POLOVINA

Kosirnikova 14, Zagreb, Hrvatska

+ 385 1 376 9001
Kontaktirajte nas