Znanstveni i stručni rad

 • Stručno usavršavanje je imperativ u našoj Poliklinici. Naši liječnici i terapeuti sudjeluju na svim važnim zbivanjima u Hrvatskoj i inozemstvu. Kako istovremeno stječemo i vlastite spoznaje i iskustva koje implementiramo u terapiju, rezultate našeg rada nastojimo i znanstveno prikazati i dokazati.

  Dr.sc. Svetislav Polovina predstavlja rehabilitacijsku metodu Stojčević Polovina na Excellence in pediatrics 2016, London, Velika Britanija

  Dr.sc. Svetislav Polovina predstavlja rehabilitacijsku metodu Stojčević Polovina na Excellence in pediatrics 2016, London, Velika Britanija

  Dr.sc. Andrea Polovina predaje o motoričkom razvoju djeteta na Excellence in pediatrics 2017, Beč

  Dr.sc. Andrea Polovina predaje o motoričkom razvoju djeteta na Excellence in pediatrics 2017, Beč

  Dr.sc. Andrea Polovina – predavanje na temu rehabilitacije rijetkih bolesti, Excellence in pediatrics 2016, London

  Dr.sc. Andrea Polovina – predavanje na temu rehabilitacije rijetkih bolesti, Excellence in pediatrics 2016, London

  Prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina drži uvodno predavanje o parezi brahijalnog spleta, Kongres fizijatara BIH 2018

  Prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina drži uvodno predavanje o parezi brahijalnog spleta, Kongres fizijatara BIH 2018

  Prvo predstavljanje rehabilitacijske metode Stojčević Polovina na inozemnom kongresu

  Prvo predstavljanje rehabilitacijske metode Stojčević Polovina na inozemnom kongresu

  Ponosni smo na organizaciju dva međunarodna tečaja održana u svibnju 2008. godine: “Senzomotorna rehabilitacija” i “Trodimenzionalna rehabilitacija stopala”. 2013. godine organizirali smo zajedno s Centrom za rehabilitaciju Sloboština novi međunarodni tečaj “Izmjena iskustava u rehabilitaciji: vrste terapije kod djece s cerebralnom paralizom”, a u suradnji s Dječjom bolnicom Srebrnjak i tečaj “Zdravo dijete” na kojem smo prikazali razvoj zdravog djeteta od intrauterinog života na dalje, i to sa aspekta niza različitih stručnjaka.

 • clanak intenzivna

 • Objavili smo više znanstvenih radova, od kojih posebno ističemo rad objavljen 2010. godine u kojem smo opisali vlastito razvijenu metodu, kao i njenu učinkovitost u skupini djece s cerebralnom paralizom. Rad je rezultat petogodišnjeg istraživanja i citiran je u najznačajnim znanstvenim bazama, kao što je Pubmed i Current Contents.

  STRUČNO USAVRŠAVANJE

  – Talk Tools: A feeding therapy: A sensory motor approach, Zadar, Hrvatska, 2018

  – Kongres fizijatara Crne gore, Igalo, Crna Gora 2018

  – Kongres fizijatara BIH, Tuzla, BIH 2018

  – Kongres pedijatara BIH, Tuzla, BIH 2018

  – SOSORT – 13th international meeting, educational course, Dubrovnik, Hrvatska2018

  – 7. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine, Šibenik, Hrvatska2018

  – 6. kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije, Osijek, Hrvatska, 2018

  – Functional yoga, Zagreb, Hrvatska, 2018

  – Excellence in pediatric, Beč, Austrija, 2017

  – Rana intervencija / Eary intervention masterclass workshop, Zagreb, Hrvatska, 2017

  – Excellence in pediatrics, London, Velika Britanija, 2016

  – BAL-A-VIS-X Training Course, Zagreb, Hrvatska, 2016

  – 5th International Conference of Cerebral Palsy (ICPC), 28th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Disability (EACD), 1st Biennial Meeting of the International Alliance of Academies of Childhood Disability (IAACD), Stockholm, Švedska, 2016

  – Excellence in pediatrics, London, Velika Britanija, 2015

  – međunarodni tečaj: Ayeres senzorna integracija, Zagreb, Hrvatska, 2015

  – Picture Exchange Communication System – Level 1, Zagreb, Hrvatska, 2015

  – Excellence in pediatrics, Dubai, UAE, 2014

  – 4. kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije, Osijek, Hrvatska, 2014

  – tečaj: Teškoće hranjenja djece s neurološkim poremećajima, Zagreb, Hrvatska, 2014.

  – Everyday rehabilitation in the community, Zagreb, Hrvatska, 2013

  – međunarodni tečaj: Terapija senzorne integracije prema Ayres SIAT®, Zagreb, Hrvatska, 2013

  –  9th International Congress on Cerebral Palsy, Bled, Slovenija 2013 (meeting experts session – dr.sc. A.Polovina – chairman)

  – Treći kongres fizijatara Crne Gore s međunarodnim učešćem, Igalo, Crna Gora,2013 (pozvani predavač, dr.sc. A. Polovina – radno predsjedništvo)

  – 8 week training in the specialised treatment of children with cerebral palsy and allied conditions based on Bobath approach, Zagreb 2012

  – 4th International Cerebral Palsy Conference, Pisa, Italija, 2012 

  – 24th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Istambul, Turska, 2012

  – 4. kongres fizijatara, Banja Luka, BIH 2012 (prof. M. Stojčević Polovina i dr.sc.A. Polovina -radno predsjedništvo)

  – Temeljno usavršavanje u Vojta terapiji dojenčadi, djece i mladih, Zagreb 2011/12

  – 23nd Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Rim, Italija, 2011

  – 8th International Conference on Cerebral Palsy, Bled, Slovenia, 2011

  – međunarodni tečaj: Senzorna integracija prema Ayres u pedagogiji, Zagreb, 2011

  – međunarodni tečaj: Temeljno usavršavanje u Vojta terapiji dojenčadi, djece i mladih, Zagreb, 2011

  – međunarodni tečaj: DIR/Floortime, Zagreb, 2011

  – 14. ljetna Akademija, međunarodni tečajevi, tema: “Procjena grubih motoričkh funkcija (GMFM) i klasifikacijski sustav (GMFCS)” i “Potpomognuta (augmentativna i alternativna) komunikacija(AAC)”; Vela Luka 2011.

  – Treći kongres fizijatara i prva ISO konferencija BIH, Tuzla, BIH, 2010

  – 22nd Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Brussels, Belgija, 2010

  – tečaj i radionica “Provedba i bodovanje” Bayley Scales of Infant nad Toddler Development (Bayley 111),Zagreb, 2010

  – obavijesni tečaj: Poremećaj regulacije dojenčeta – diferencijana dijagnostika i terapijske mogućnosti, Zagreb, 2010

  – 3. hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i neurološke rehabilitacije, Osijek, 2010

  – V. radionica radno terapeutskih vještina: Procjena i terapijska intervencija na gornjim ekstremitetim, Zagreb, 2010

  – međunarodni tečaj: Radno terapijska procjena i intervencija kod hranjenja, jedenja i gutanja, Zagreb, 2010

  – II kongres fizijatara Crne Gore, Igalo, Crna Gora, 2010

  – Prechtl’s Method on Qualitative Assessment of General Movements, Modena, Italija, 2009

   

   

  – 21st Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy,Vilnius, Litva, 2009

  – 3rd International Cerebral Palsy Conference, Sydney, Australija, 2009

  – Senzorička integracija – Jean Ayers, uvodno predavanje, Zagreb, 2009

  – tečaj: Normalni pokret, Zagreb, 2009

  – 20th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Zagreb, Hrvatska, 2008

  – međunarodni tečaj: Trodimenzionalna manipulacija stopala, (predavač: B.Zukunft-Hubber, vft, Njemačka),Zagreb 2008

  – međunarodni tečaj: Senzomotorni razvoj (predavač: B.Zukunft-Hubber, vft, Njemačka), Zagreb 2008

  – 11. ljetna Akademija, međunarodni tečajevi, tema: Nove spoznaje u terapiji gornjih ekstremiteta djece s CP;Vela Luka 2008.

  – 1. hrvatski simpozij o cerebralnoj paralizi, Zagreb, 2008

  – tečaj: Feldenkrais metoda – svjesnost kroz pokret, Zagreb, 2008

  – simpozij: Različiti po sposobnostima, jednaki u pravima, Zagreb, 2008

  – međunarodni tečaj: Klinička analiza hoda u djece s cerebralnom paralizom, 2008.2. hrvatski kongres i     neurorehabilitacije i restauracijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 2007

  – tečaj: Izrada udlaga: kongenitalne deformacije, spasticitet i reumatoidni artritis, Zagreb, 2007

  – 10. ljetna Akademije, međunarodni tečajevi: “Intervencija kod djece s motornim odstupanjima”, “Raspoloživi period za rehabilitaciju djece”, “Mjerenje grubih motoričkih funkcija (GMFM) i sustav njihove klasifikacije (GMFCS), Vela Luka 2007.

  – 19th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Groningen, Nizozemska 2007

  – 18th Annual Meeting of the European Academy of Childhood Academy, Barcelona, Španjolska, 2006

  – međunarodni tečaj “Baby” neurorazvojne terapija (NRT)  Bobath, Zagreb 2006

  – 9. ljetna Akademija, međunarodni tečajevi: “Blago neuromotorno odstupanje; “Funkcija šake kod djece s cerebralnom paralizom i pridruženim poremećajima”, “Alternativna komunikacije”, Vela Luka 2006.

  – 6th International Congress on Cerebral Palsy, Bled, Slovenia, 2006

  – međunarodni tečaj: Spontana motorika u procjeni funkcije i poremećaja središnjeg živčanog sustava, Zagreb, 2004

  – međunarodni tečaj: Od nespretnosti do cerebralne paralize, Zagreb, 2004

  – međunarodni tečaj: Hallwick, Krapinske Toplice, 2004

  – teoretski dio tečaja “Ultrazvuk u dijagnostici ranog oštećenja mozga”, Zagreb, 2005

  – 7. ljetna Akademija, međunarodni tečajevi: “Komunikacija s autističnom djecom”, “Uvodni tečaj neurorazvojne terapije NRT Bobath”, Vela Luka, 2004

  – Prechtl’s Method on Qualitative Assessment of General Movements, Pisa, Italija, 2004

  – Prvi hrvatski kongres neurorehabilitacije i restauracijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem Osijek2004

  – Hrvatski kongres neuroznanosti, Zagreb, 2003

  – međunarodni tečaj: Neurorazvojna terapija (NRT-Bobath), Zagreb, 2003

  – 6. ljetna Akademija, međunarodni tečajevi: “Evaluacija motoričkih funkcija i evaluacija neurorazvojnog poremećaja djece”, “Alternativna komunikacija u djece sa višestrukim razvojnim teškoćama”, Vela Luka, 2003

  – međunarodni tečaj: Vojta princip, Zagreb, 2003

  – 1. hrvatski kongres preventivne medicine i unapređenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 2003

  – IX Mediterranien Meeting of Child Neurology, Dubrovnik 2003

  – 3rd World Congress on Neurological Rehabilitation, Venice, Italija 2002

  – Drugi hrvatski kongres fizikalne medicine i rehabilitacije, Varaždinske Toplice, 2000

  – Outcome measurements in Physical Medicine. Measurements in Physical Medicine and Rehabilitation (Standard and Future), Vienna, Austria 1998

  – Kinderneurologischer Untersuchungskurs des Neugeborenen und Säuglings nach Vojta, Deutsche Akademie für Entwicklungsrehabilitation e.V. (Kinderzentrum), München, Njemačka, 1999

  – Kurs für Angewandte Entwicklungskinesiologie bewegungsgestörter Säuglinge, Kinder und Jugendlicher nach Vojta, Deutsche Akademie für Entwicklungsrehabilitation e.V. (Kinderzentrum), München, Njemačka, 1998

Kontaktirajte nas

POLIKLINIKA
PROF. DR. SC. MILENA STOJČEVIĆ POLOVINA

Kosirnikova 14, Zagreb, Hrvatska

+ 385 1 376 9001
Kontaktirajte nas