Izv.prof. Romana Gjergja-Juraški, dr.med.

Slika za web Romana Gjergja Juraski
Izv.prof.dr.sc. Romana Gjergja Juraški, primarijus
uži specijalista pedijatrijske neurologije, ESRS certificirani somnolog
1994. godine diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1994. do 1997. godine radi kao stažista i liječnik sekundarac u KB “Sestre milosrdnice”. Do 1999. godine radi kao volonter na Odsjeku kliničke genetike i na projektu EUROCAT Klinike za dječje bolesti Zagreb, gdje 1999. godine započinje i sa specijalizacijom pedijatrijske medicine.
2002. godine stječe akademski stupanj magistra znanosti s radnjom pod nazivom “Evaluacija prenatalne ultrazvučne dijagnostike anomalija trbušne stijenke u 19 europskih regija”.
2003. godine polaže specijalistički ispit iz pedijatrije. Od 2003. godine radi kao neuropedijatar Neuropedijatrijskog odsjeka, Klinike za pedijatriju, KB “Sestre milosrdnice” u Zagrebu.
2007. godine polaže subspecijalistički ispit iz pedijatrijske neurologije.
2009. godine stječe akademski stupanj doktora medicinskih znanosti iz područja biomedicine i zdravstva obranom disertacije pod naslovom „Klinički značaj interiktalne jednofotonske emisijske kompjuterizirane tomografije mozga u procjeni funkcionalnog oštećenja mozga u djece s parcijalnom epilepsijom”.
Od 2011. godine radi kao neuropedijatar Odjela za poremećaje spavanja u djece Dječje bolnice Srebrnjak, gdje prvi put pokreće neuropedijatrijsku službu, uz EEG snimanja i UZV mozga.
Od 2012. godine voditelj je novoosnovanog Odjela neuropedijatrije Dječje bolnice Srebrnjak.
Od 2016. godine kadrovski i prostorno proširuje Odjel za poremećaje spavanja koji postaje jedini tako opremljen Odjel za poremećaje spavanja u djece RH.
Aktivno sudjeluje u stvaranju Klinike za pedijatriju Sveučilišta u Osijeku, u Dječjoj bolnici Srebrnjak.
Viši znanstveni suradnik i docent je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku i Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Vanjski je suradnik Medicinskog fakulteta i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Fakulteta za dentalnu medicinu Sveučilišta u Osijeku.
Mentor je specijalizantima pedijatrije, studentima na završnim i diplomskim radovima i na doktorskim disertacijama. Polaganjem europskog ispita iz medicine spavanja 2019. godine, postaje ESRS certificirani somnolog.
Do sada je objavila desetke stručnih i znanstvenih radova iz područja genetike, neuropedijatrije i medicine spavanja, te je autor/ koautor priručnika i knjiga.
Aktivna je članica više nacionalnih, europskih i internacionalnih stručnih društava te udruga.
Educirala se u europskim i američkim centrima iz područja neuropedijatrije, genetike i medicine spavanja.
Uža područja interesa su joj epileptologija, neurogenetika, neurorazvojna neurologija, sindromologija, malformacije središnjeg živčanog sustava, mentalna retardacija, poremećaji spavanja u djece.
Koristi slijedeće dijagnostičke metode: UZV mozga, elektroencefalografija, cjelonoćna polisomnografska studija, obojeni dopler krvnih žila mozga i vrata, akupunktura u liječenju boli.

Kontaktirajte nas

POLIKLINIKA
PROF. DR. SC. MILENA STOJČEVIĆ POLOVINA

Kosirnikova 14, Zagreb, Hrvatska

+ 385 1 376 9001
Kontaktirajte nas